Palanca 
Cursillo Garland, TX

Các anh chị mến,

Các anh chị có thể gởi palanca online bất cứ khi nào tới anh Nguyễn Tân Phú qua form dưới đây:

Tên người gởi hoặc tên nhóm

Email (Nếu muốn Copy của Palanca)

Từ ngày:

Tới ngày:
Tham dự Thánh Lễ:
Rước Lễ:
Viếng Thánh Thể:
Lần Chuỗi Mân Côi (50):
Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa (50):
Ngắm Đàng Thánh Giá:
Công Tác Tông Đồ / Bác Ái
Hy Sinh (ăn chay, hãm mình):
*Lời Nguyện Tắt:

Những tiết mục khác:

 

* Lời Nguyện Tắt, có thể theo mẫu dưới đây,
hoặc những lời nguyện xin thầm thĩ cầu cho Phong Trào.

Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu:

Xin thương cứu các linh hồn.
 
Xin thương cứu các gia đình.
 
Xin thương cứu gia đình con.
 
Xin chúc lành cho Phong Trào Cursillo chúng con.