Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Têrêsa Avila (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Thứ Tư
8 giờ tối
Nhóm Trưởng:      Hoàng Viết Hùng
214-289-9581
hvhung@hotmail.com
Thành Viên:      Đặng Quốc Bảo
& Elizabeth Dang
Hà Khanh
Têrêsa Hoàng Khổng Thiêng
Hoàng Viết Hùng
Nguyễn Hồng Lĩnh
Trương Thanh Dương
Vũ Học

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas