Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phaolô 1 (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Chúa Nhật - Tuần thứ ba mỗi tháng
12 giờ trưa
Nhóm Trưởng:      Maria Nguyễn thị Huệ
512-659-8104
huenguyen220@yahoo.com
Thành Viên:      Bùi Nguyên Tâm
Đàm Hữu Thư
Hoàng Thị Phương
Huỳnh Thụy Quyên
Lê Thị Thu
Maria Nguyễn thị Huệ
Nguyễn Thị Hy Vọng
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Trần Đình Hiền
& Võ Thị Hồng
Vũ Lượng
& Vũ Nga
Vũ Văn Mạnh Michael

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas