Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phaolô 2 (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Thứ Sáu - Tuần thứ hai mỗi tháng
Nhóm Trưởng:      Dominico Đinh Văn Chương
214-684-3120
cdinh_98@yahoo.com
Thành Viên:      Đặng Liên(Lynn)
Đinh Phạm Mai
Dominico Đinh Văn Chương
Đỗ Mỹ Yến
Dương Thủy Tiên
Lê Hiệp
Nguyễn Bích Hợp
Nguyễn Bích Nhàn
Nguyễn Phan Thái
Nguyễn Văn Lý
Nguyễn Vincent Cường
Phạm Quốc Lân
Trương Ngọc Hoa (KimYến)
Trương Quang Minh
Tường Minh Nguyệt
Vũ Thúy Oanh

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas