Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ausgustinus (nam)
Sinh Hoạt:      Thứ Năm - Tuần thứ hai mỗi tháng
Nhóm Trưởng:      Joseph Phạm Quang Huy Bảo
469-583-5181
huybaopham@yahoo.com
Thành Viên:      Giuse Hoàng Văn Hải
Vincenté Huỳnh Minh Kỳ
Vincenté Lê Việt Dzũng
Giuse Nguyễn Chánh Thi
Phêrô Nguyễn Đình Cường
Phaolô Nguyễn Hưng Steven
Phêrô Nguyễn Hữu Bình
Gioan Baotixita Nguyễn Trung Hoàng
Joseph Phạm Quang Huy Bảo
Gioan Baotixita Võ Minh Jarell

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas